CUPAK

Monday, May 29th

Last update08:33:40 AM GMT

ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA PRE OBCE, RO a PO ZRIADENÉ OBCOU. Iformácia k inventarizácii

E-mail Vytlačiť PDF

Dátum konania : 19.11.2012

Číslo školenia    :   201204
Lektor               :   Ing. Terézia Urbanová
Miesto konania : Mestské kultúrne stredisko, Námestie Osloboditeľov 25, Michalovce
Cieľová skupina : mestá , obce, rozpočtové a príspevkové organizácie zriadené obcou alebo VÚC

 

Časový harmonogram :    prezentácia účastníkov     8:30 hod  - 9:00  hod

                                                odborný program              9:00 hod - 14:00 hod

                                               diskusia                              14:00 hod

Náplň odborného programu :

1.   Účtovná závierka a súčasti účtovnej závierky v zmysle zákona o účtovníctve

2.   Kontrola bilančnej kontinuity

3.   Zaučtovanie účtovných prípadov na účtoch ktoré k poslednému dňu účtovného obdobia nevykazujú  zostatok

4.   Doučtovanie  účtovných prípadov bežného účtovného obdobia

5.   Zaúčtovanie odpisov,zaúčtovanie opravných položiek,zúčtovanie rezerv, zaúčtovanie  časového           rozlíšenia nákladov a výnosov

6.   Učtovanie  kurzových rozdielov

7.   Zisťovanie výsledku hospodárenia

8.   Uzatváranie účtov hlavnej knihy a ukončenie účtovnej závierky

9.   Osobitosti účtovania

10. Rozpočtové pravidla a ich najdôležitejšie ustanovenia

11. Rozpočet, rozpočtové provizórium,rozpočtová klasifikácia, výkaz FIN 1 -04

12. Prebytok ,rezervný fond, nevyčerpané prostriedky r . 2012

13. Informácie k inventarizácii  a zaúčtovanie inventarizačných rozdielov


                              Účastnícky poplatok


30, – €    účet 4296949001/5600 Prima banka

35, – €    v hotovosti v deň konania odborného seminára

 

Účastnícky poplatok môžete uhradiť prevodným príkazom, v ojedinelých prípadoch v hotovosti pri prezetácii, po predchádzajúcom telefonickom nahlásení.

Súčasťou účastníckeho poplatku je: organizačné zabezpečenie, pracovný manuál,CD, káva, nealko, občerstvenie.  V prípade Vášho záujmu, Vás úctivo žiadam o poukázanie uvedenej čiastky x počet účastníkov z vašej organizácie na účet 4296949001/5600, VS: 201204, KS 0308, špecifický symbol: Vaše IČO.

Anna Cupáková, IČO 33885567, DIČ 1023901417,  072 14 Pavlovce nad Uhom č.551, nie je plátcom DPH.

Prihlásiť sa môžete prostredníctvom formulára na www. cupak.sk, e-mailom na adrese Táto e-mailová adresa je chránená pred spambotmi. Ak ju chcete vidieť, je potrebné aby ste mali zapnutý JavaScript. , alebo  písomne na adresu Anna Cupáková, 07214 Pavlovce nad Uhom 551, alebo sa môžete telefonicky informovať


php $this->loadBlock('ie6/ie6warning') ?>