CUPAK

Saturday, May 25th

Last update08:33:40 AM GMT

Povinnosti mzdovej účtovníčky pri uzávierke roka 2014 - VYPREDANÉ

E-mail Vytlačiť PDF

školenie VYPREDANÉ - kapacita sály obsadená

číslo školenia : 201501

dátum konania :19.1.2015   so začiatkom o 9:00 hod

Lektor : RNDr. Jozef Mihál

Miesto konania : Ekonomická univerzita, podnikovo hospodárska fakulta, Masarykova 2, Michalovce

Prihlásiť sa môžete e mailom na adrese Táto e-mailová adresa je chránená pred spambotmi. Ak ju chcete vidieť, je potrebné aby ste mali zapnutý JavaScript. , Táto e-mailová adresa je chránená pred spambotmi. Ak ju chcete vidieť, je potrebné aby ste mali zapnutý JavaScript. ,alebo sa môžete telefonicky informovať na tel. čísle 0911 971175

Náplň odborného programu :

Program (registrácia od 8:30, začiatok seminára 9:00, ukončenie cca 15:00)

I. BLOK

Novely Zákonníka práce k 1.7.2014 a 1.1.2015

- zmeny v dohodách od 1.7.2014,Ďalšie zmeny od 1.1.2015

- zmeny pre dočasné zamestnávanie a agentúry dočasného zamestnávania od 1.1.2015

- nové sumy stravného od 1.11.2014

- minimálna mzda a minimálne mzdové nároky v roku 2015, - minimálna mzda a minimálne mzdové nároky v roku 2015

- zmena zákona o cestovných náhradách od 1.1.2015

Novela zákona o sociálnom poistení k 1.1.2015

- dohody o brigádnickej práci študentov v roku 2015

- zmena rozhodujúceho obdobia pri výpočte nemocenských dávok a náhrady príjmu

- automatické zvýšenie dôchodkov pracujúcich dôchodcov

- zvýšenie maximálnych vymeriavacích základov a zmeny ďalších veličín pri odvodoch

- vymeriavací základ, minimálny základ, prihlasovanie do SP a ďalšie zmeny pre SZČO

II. BLOK

Novela zákona o zdravotnom poistení k 1.1.2015

- zavedenie odpočítateľnej položky

- kto si môže, kto nemôže uplatniť odpočítateľnú položku

- odpočítateľná položka pri výpočte preddavkov

- odpočítateľná položka v ročnom zúčtovaní poistného

- preddavky na zdravotné poistenie SZČO v roku 2015

- poistné na zdravotné poistenie z podielov na zisku v roku 2015

Novela zákona o dani z príjmov k 1.1.2015

- nároky zamestnanca ako uplatniteľný daňový výdavok zamestnávateľa od 1.1.2015

- nový spôsob zdanenia nepeňažných príjmov zamestnanca

- zmeny v daňovom bonuse 2015

- nezdaniteľné časti v roku 2015

- stručné info o ďalších zmenách pre FO podnikateľov a  P

III. BLOK

Ukončenie roka 2014 (povinnosti mzdovej účtovníčky)

- povinnosti pri ročnom zúčtovaní preddavkov na daň za rok 2014, termíny

- vyplnenie tlačív „Vyhlásenie“ pre rok 2015

- potvrdenia o príjmoch zo závislej činnosti za rok 2014

- vyplnenie žiadostí o ročné zúčtovanie preddavkov na daň

- vykonanie ročného zúčtovania za rok 2014, vysporiadanie preplatkov a nedoplatkov

- venovanie 2% (3%) za rok 2014,

- zamestnanecká prémia za rok 2014, príklady

- nezdaniteľné časti za rok 2014 – daňovník, manžel(ka), II. pilier, III. pilier, príklady

- tlačivá daňových priznaní FO za rok 2014

- evidenčný list dôchodkového poistenia za rok 2014

IV. BLOK

Diskusia – odpovede na Vaše otázky k legislatívnym zmenám a ročnému zúčtovaniu

Účastnícky poplatok, je možné uhradiť, len prevodným príkazom, do 17.1.2015.

36,-€ za účastníka


V cene je zahrnuté organizačné zabezpečenie káva, občerstvenie, 3  rozsiahle materiály kde nájdu informácie k preberaným témam, vrátane príkladov.

Prihlásiť sa môžete prostredníctvom e-mailu  na adrese Táto e-mailová adresa je chránená pred spambotmi. Ak ju chcete vidieť, je potrebné aby ste mali zapnutý JavaScript. Táto e-mailová adresa je chránená pred spambotmi. Ak ju chcete vidieť, je potrebné aby ste mali zapnutý JavaScript. ,   alebo sa môžete telefonicky informovať na tel.č.0911 971 175. Do prihlášky zadajte počet osôb a IČO organizácie.

V prípade Vášho záujmu, Vás úctivo žiadam o úhradu požadovanej čiastky x počet účastníkov, z Vašej organizácie do 17.1.2015 na číslo účtu 4296949001/5600,   VS 201501, KS 0308,      špecifický symbol Vaše IČO

STORNO Podmienky: Pri odhlásení sa do 18.1.2015 vraciame celú uhradenú sumu. Po odhlásení sa po tomto dátume zaplatenú sumu  nevraciame, materiál zašleme poštou.


php $this->loadBlock('ie6/ie6warning') ?>