CUPAK

Sunday, Jul 14th

Last update08:33:40 AM GMT

POVINNOSTI MZDOVEJ ÚČTOVNÍČKY PRI UZÁVIERKE ROKA 2015 a legislatívne zmeny k 1.1.2016 - ukončené

E-mail Vytlačiť PDF

školenie vypredané - kapacita sály obsadená

číslo školenia : 201601

dátum konania :18.1.2016   so začiatkom o 9:00 hod

Lektor : RNDr. Jozef Mihál

Miesto konania : Ekonomická univerzita, podnikovo hospodárska fakulta, Masarykova 2, Michalovce

Program:

Registrácia od 8:30,

Začiatok seminára 9:00,

Ukončenie 14:00 – 15:00

Náplň odborného programu  :

Novely Zákonníka práce k 1.9.2015 a pre rok 2016, minimálna mzda 2016

 - dohody v roku 2016

- dočasné zamestnávanie a agentúry dočasného zamestnávania po 1.3.2015 a 1.9.2015

- minimálna mzdaminimálne mzdové nároky v roku 2016

- nový zákon o cezhraničnej spolupráci pri vysielaní zamestnancov

- zmena nariadenia vlády o rozsahu zrážok zo mzdy pri výkone rozhodnutia


Novela zákona o sociálnom poistení k 1.1.2016


- dohody o brigádnickej práci študentov v roku 2016

- materské v roku 2016, otec na materskej

- zvýšenie minimálneho a maximálneho vymeriavacieho základu

- poistné SZČO od januára 2016


Novela zákona o zdravotnom poistení k 1.1.2016


- zmena pri výpočte odpočítateľnej položky v ročnom zúčtovaní, RZZP za rok 2015

- zmeny pri odvodoch z podielov na zisku od roku 2016

- OOP v roku 2016

- podiely na zisku v roku 2016

- zvýšenie minimálneho a maximálneho vymeriavacieho základu

- preddavky SZČO od januára 2016

Novela zákona o dani z príjmov k 1.1.2016

 - výpomoc zo sociálneho fondu - oslobodenie od dane

- daňový bonus, nezdaniteľné časti, zamestnanecká prémia v roku 2016

- stručné info o ďalších zmenách pre FO podnikateľov a  PO


Zákon o športe


- osobitný Zákonník práce pre športové kluby a športovcov (závislá činnosť)

- daňové a odvodové povinnosti v športe

Ukončenie roka 2015 (povinnosti mzdovej účtovníčky)

- povinnosti pri ročnom zúčtovaní preddavkov na daň za rok 2015, termíny

- vyplnenie tlačív „Vyhlásenie“ pre rok 2016

- (nové) potvrdenia o príjmoch zo závislej činnosti za rok 2015, popis zmien

- vyplnenie žiadostí o ročné zúčtovanie preddavkov na daň

- vykonanie ročného zúčtovania za rok 2015, vysporiadanie preplatkov a nedoplatkov

- (staré) „Hlásenie“ za rok 2015 a (nový) „Prehľad“ pre rok 2016

- venovanie 2% (3%) za rok 2015,

- zamestnanecká prémia za rok 2015

- nezdaniteľné časti za rok 2015 – daňovník, manžel(ka), II. pilier, III. pilier, príklady

- (nové) tlačivá daňových priznaní FO za rok 2015


Diskusia


V rámci diskusie sa môžete pýtať na všetko čo Vás zaujíma z oblasti sociálneho poistenia, zdravotného poistenia, zdanenia príjmov zamestnancov a Zákonníka práce.

                           Účastnícky poplatok

                           40,- € za účastnika

je možné uhradiť, len prevodným príkazom, do 15.1.2016.

v cene je zahrnuté organizačné zabezpečenie káva, občerstvenie,   rozsiahle materiály, kde účastníci seminára nájdu informácie k preberaným témam a k práci v mzdovej učtárni na rok 2016


Prihlásiť sa môžete prostredníctvom e-mailu  na adrese Táto e-mailová adresa je chránená pred spambotmi. Ak ju chcete vidieť, je potrebné aby ste mali zapnutý JavaScript. ,  alebo sa môžete telefonicky informovať na tel.č.0911 971 175. Do prihlášky zadajte počet osôb a IČO organizácie.

V prípade Vášho záujmu, Vás úctivo žiadam o úhradu požadovanej čiastky x počet účastníkov, z Vašej organizácie do 15.1.2016 na číslo účtu 4296949001/5600, IBAN  SK14 5600 0000 0042 9694 9001  VS 201601, KS 0308,      špecifický symbol Vaše IČO


STORNO Podmienky: Pri odhlásení sa do 17.1.2016 vraciame celú uhradenú sumu. Po odhlásení sa po tomto dátume zaplatenú sumu  nevraciame, materiál zašleme poštou.

php $this->loadBlock('ie6/ie6warning') ?>