CUPAK

Sunday, Jul 14th

Last update08:33:40 AM GMT

Zákon o DPH v roku 2016 a pripravované zmeny od 1.1.2017

E-mail Vytlačiť PDF

č. školenia 201604        ukončené

dátum konania : 16.11.2016   so začiatkom o 9:00 hod

Miesto konania : Ekonomická univerzita, podnikovo hospodárska fakulta, Masarykova 2, Michalovce

Lektor: Ing. Anna Jurišová


Program :

 1/ Registrácia, povinnosť platiť zábezpeku na daň  (dobrovoľná registrácia)

2/ Zdaniteľné obchody a miesto ich dodania

3/ Vznik daňovej povinnosti

4/ Uplatnenie  oslobodenia od dane pri predaji investičného majetku podľa §   42    zákona o  DPH

5/  Odpočítanie dane  pri registrácii (zo služieb)

6/  Osobitný režim odloženej daňovej povinnosti podľa § 68d v praxi

7/  Prenos povinnosti platiť daň  na  príjemcu plnenia pri dodaní  tovaru, ak dodávateľom   tovaru je  zahraničná

osoba a miesto dodania tovaru je v SR

8/  Prenos daňovej povinnosti pri dodaní stavebných prác:

- režim DPH pri dodaní stavebných prác v reťazci subdodávateľ – dodávateľ – investor

-          vznik daňovej povinnosti, určenie základu dane,  zádržné

-          oprava základu dane a oprava nesprávne uplatneného režimu DPH

-          vyhotovovanie a náležitosti faktúr, uvádzanie údajov v DP a KV, vedenie záznamov

-          sekcia F štatistickej klasifikácie produktov podľa činností

9/   Prenos  povinnosti platiť daň na  príjemcu plnenia pri dodaní  tovaru, ak dodávateľom    tovaru je  zahraničná

osoba a miesto dodania tovaru je v SR

10/   Kontrolný výkaz

11/  Vrátenie uplatneného nadmerného odpočtu v lehote do 30 dní od podania daňového  priznania za

zdaňovacie  obdobie, v ktorom nadmerný odpočet vznikol

 Zmeny od 1.1.2017

 12/  Prenos  daňovej povinnosti pri dodaní  stavebných prác

13/ Odpočítanie dane zahraničnou osobou


Účastnícky poplatok

35- € za účastnika

je možné uhradiť, len prevodným príkazom, do 15.11.2016.

V cene seminára je zahrnuté organizačné zabezpečenie, pracovný  materiál, káva občerstvenie. V prípade Vášho záujmu Vás úctivo žiadame o poukázanie požadovanej sumy  x  počet účastníkov z Vašej organizácie na účet : IBAN SK14 5600 0000 0042 9694 9001  VS ,201604 ,KS 0308, špecifický symbol Vaše IČO, najneskôr do  15.11.2016

Storno podmienky: Pri odhlásení sa do dvoch dní pred konaním seminára, vraciame celú uhradenú sumu. Pri odhlásení neskôr zaplatený poplatok nevraciame a pracovný materiál zašleme poštou.

Prihlásiť sa môžete emailom,na adresu Táto e-mailová adresa je chránená pred spambotmi. Ak ju chcete vidieť, je potrebné aby ste mali zapnutý JavaScript.   alebo písomne.

Anna  Cupáková, 072 14 Pavlovce nad Uhom 551

IČO: 33885567, DIČ: 1023901417

nie je platcom DPH

php $this->loadBlock('ie6/ie6warning') ?>