CUPAK

Wednesday, Jun 19th

Last update08:33:40 AM GMT

POVINNOSTI MZDOVEJ ÚČTOVNÍČKY PRI UZÁVIERKE ROKA 2016 a legislatívne zmeny k 1.1.2017

E-mail Vytlačiť PDF

číslo školenia :201701                      vypredané   ukončené 

dátum konania : 1.2.2017   so začiatkom o 9:00 hod

miesto konania : Mestské kultúrne stredisko, Námestie Osloboditeľov 25, Michalovce

Lektor : RNDr. Jozef Mihál


Náplň odborného programu :

 1. Legislatívne zmeny vo mzdovej učtárni pre rok 2017

 - minimálna mzda, minimálne mzdové nároky

- stravné, stravovanie zamestnancov, gastrolístky

- nové minimálne a maximálne vymeriavacie základy na odvody

- odvody SZČO v roku 2017

- valorizácia dôchodkov a zvyšovanie dôchodkového veku

- zvýšenie maximálnych nemocenských dávok, materské v roku 2017, zmeny od 5/2017

- ďalšie zmeny v sociálnom poistení

- odpočítateľná položka na zdravotné poistenie v roku 2017

- podiely na zisku – prechod zo zdravotných odvodov na zdanenie, špeciálne prípady

- zdanenie likvidačného zostatku a podielov na výnose v pozemkových spoločenstvách

- nezdaniteľné časti a daňový bonus v roku 2017

- paušálne výdavky SZČO od roku 2017

2. Ukončenie roka 2016 (povinnosti mzdovej účtovníčky)

- povinnosti pri ročnom zúčtovaní preddavkov na daň za rok 2016, termíny

- vyplnenie tlačív „Vyhlásenie“ pre rok 2017

- „Potvrdenie o príjmoch zo závislej činnosti“ za rok 2016, popis zmien

- „Žiadosť o vykonanie ročného zúčtovania preddavkov na daň za rok 2016“

- vykonanie ročného zúčtovania za rok 2016, vysporiadanie preplatkov a nedoplatkov

- „Hlásenie“ za rok 2016 a „Prehľad“ pre rok 2017

- venovanie 2% (3%) za rok 2016,

- zamestnanecká prémia za rok 2016

- nezdaniteľné časti za rok 2016 – daňovník, manžel(ka), II. pilier, III. pilier, príklady

- tlačivá daňových priznaní FO za rok 2016

Diskusia

 V rámci diskusie sa môžete pýtať na všetko čo Vás zaujíma z oblasti sociálneho poistenia, zdravotného poistenia, zdanenia príjmov zamestnancov a Zákonníka práce.

 Ako obvykle sa počas jediného dňa na jednom seminári dozviete všetko podstatné, čo potrebuje vedieť mzdová účtovníčka na prelome rokov 2016/2017 – ročné zúčtovanie preddavkov na daň, daňové priznania FO a všetky potrebné legislatívne zmeny.

Účastníci seminára dostanú rozsiahle materiály v rozsahu  cca 130 strán, kde nájdu všetko potrebné k svojej práci.


Účastnícky poplatok

47,- € za účastníka

je možné uhradiť, len prevodným príkazom, do 31.1.2017.

v cene je zahrnuté organizačné zabezpečenie káva, občerstvenie,   rozsiahly materiál, kde účastníci seminára nájdu informácie k preberaným témam a k práci v mzdovej učtárni na rok 2017

Prihlásiť sa môžete prostredníctvom e-mailu  na adrese Táto e-mailová adresa je chránená pred spambotmi. Ak ju chcete vidieť, je potrebné aby ste mali zapnutý JavaScript. Táto e-mailová adresa je chránená pred spambotmi. Ak ju chcete vidieť, je potrebné aby ste mali zapnutý JavaScript. ,   alebo sa môžete telefonicky informovať na tel.č.0911 971 175.

Do prihlášky zadajte počet osôb a IČO organizácie.


V prípade Vášho záujmu, Vás úctivo žiadam o úhradu požadovanej čiastky x počet účastníkov, z Vašej organizácie do 31.1.2017 na číslo účtu :

IBAN SK14 5600 0000 0042 9694 9001,   VS 201701,

špecifický symbol Vaše IČO

STORNO Podmienky: Pri odhlásení sa do 31.1.2017 vraciame celú uhradenú sumu. Po odhlásení sa po tomto dátume zaplatenú sumu  nevraciame, materiál zašleme poštou.

Prihlásiť sa môžete  e mailom na adrese   Táto e-mailová adresa je chránená pred spambotmi. Ak ju chcete vidieť, je potrebné aby ste mali zapnutý JavaScript. ,   Táto e-mailová adresa je chránená pred spambotmi. Ak ju chcete vidieť, je potrebné aby ste mali zapnutý JavaScript. , alebo písomne .

Anna  Cupáková, IČO 33885567, DIČ 1023901417,  072 14 Pavlovce nad Uhom  551

                                      nie je platcom DPH

php $this->loadBlock('ie6/ie6warning') ?>