CUPAK

Tuesday, Jun 18th

Last update08:33:40 AM GMT

ZMENY V ZÁKONNÍKU PRÁCE od 1.5.2018 – nové príplatky, 13. a 14. plat .

E-mail Vytlačiť PDF

číslo školenia        201803      

dátum konania :   11.4.2018, so začiatkom o 9:00 hod

Miesto konania : Mestské kultúrne stredisko, Námestie Osloboditeľov 25, Michalovce

Lektor : RNDr. Jozef Mihál

Lektor Jozef Mihál Vám vysvetlí a popíše zmeny v  Zákonníku práce od 1. mája 2018 – nové povinné príplatky za prácu v sobotu a nedeľu, zvýšené príplatky za prácu v noci a vo sviatok, odvodovo a daňovo zvýhodnené 13. a 14. platy a ďalšie zmeny. Ďalšie novinky sa týkajú zákona o službách zamestnanosti – zamestnávanie občanov tretích krajín, príspevky na cestovanie za prácou a na presťahovanie. Hovoriť sa bude aj o zmenách v zákone o sociálnom poistení – dohody dôchodcov od 1.7.2018 a o ročnom zúčtovaní poistného na sociálne poistenie od roku 2019.

Prihlasovací protokol na stránke , je nedostupný.

Prihlášky na odborný seminár zasielajte na :

Táto e-mailová adresa je chránená pred spambotmi. Ak ju chcete vidieť, je potrebné aby ste mali zapnutý JavaScript.     , alebo     Táto e-mailová adresa je chránená pred spambotmi. Ak ju chcete vidieť, je potrebné aby ste mali zapnutý JavaScript.

Program

(prezentácia od 8:30, začiatok 9:00, ukončenie o 14:30-15:00)

1. Novela Zákonníka práce účinná od 1. mája 2018

 -      mzdové zvýhodnenie za prácu v sobotu a nedeľu – výška príplatkov, pre koho budú povinné, kedy nebudú povinné, výnimky, príklady

-      mzdové zvýhodnenie za prácu v noci

-      mzdové zvýhodnenie za prácu vo sviatok

-      ďalšie príplatky

-      nové povinné príplatky pri dohodách o práci mimo prac. pomeru

-      13. a 14. plat – komu ich bude zamestnávateľ poskytovať a ako, daňové a odvodové zvýhodnenia

-      ďalšie zmeny v Zákonníku práce

-      výkon prác vo verejnom záujme – zmeny zákona č. 553/2003 Z. z. k 1.5.2018

 2. Vysielanie zamestnancov na výkon prác pri poskytovaní služieb  v roku 2018

 -      administratívne povinnosti, ohlasovanie na Inšpektoráte práce

-      „tvrdé jadro“ Zákonníka práce v SR a v iných EÚ krajinách

-      koncernové vysielanie

-      posudzovanie nelegálnej práce, spoluzodpovednosť za nelegálne zamestnávanie

-      daňové a odvodové povinnosti pri vysielaní do zahraničia


3. Novela zákona o službách zamestnanosti účinná od 1. mája 2018


-      nové pravidlá pri zamestnávaní cudzincov – občanov tretích krajín

-      príspevky na dochádzanie za prácou a na presťahovanie

 4. Odvody z dohôd dôchodcov od 1.7.2018

-      uplatnenie výnimky z dôchodkového poistenia, pre koho bude výhodné

-      predčasný dôchodok a práca na dohodu

-      prihlasovanie do Sociálnej poisťovne

-      celkové zhrnutie a porovnanie odvodov pri dohodách

 5. Ročné zúčtovanie poistného na sociálne poistenie od r. 2019

 -      od 1.1.2019 sa zavádza ročné zúčtovanie poistného na sociálne poistenie. Predbežná informácia o príprave zásadnej novely zákona

 Zmena a doplnenie programu vyhradené.

Účastnícky poplatok    54,- € , je možné uhradiť, len prevodným príkazom, do 10.4.2018

v cene je zahrnuté organizačné zabezpečenie káva, občerstvenie, rozsiahly materiál, kde účastníci seminára nájdu informácie k preberanej téme.

Prihlásiť sa môžete prostredníctvom e-mailu  na adrese Táto e-mailová adresa je chránená pred spambotmi. Ak ju chcete vidieť, je potrebné aby ste mali zapnutý JavaScript. Táto e-mailová adresa je chránená pred spambotmi. Ak ju chcete vidieť, je potrebné aby ste mali zapnutý JavaScript. ,   alebo sa môžete telefonicky informovať na tel.č.0911 971 175.

Do prihlášky zadajte počet osôb a IČO organizácie.


V prípade Vášho záujmu, Vás úctivo žiadam o úhradu požadovanej čiastky x počet účastníkov, z Vašej organizácie do 10.4.2018 na číslo účtu :

IBAN SK14 5600 0000 0042 9694 9001,   VS 201803,

špecifický symbol Vaše IČO

STORNO Podmienky: Pri odhlásení sa do 10.4.2018 vraciame celú uhradenú sumu. Po odhlásení sa po tomto dátume zaplatenú sumu  nevraciame, materiál zašleme poštou.

Prihlásiť sa môžete  e mailom na adrese   Táto e-mailová adresa je chránená pred spambotmi. Ak ju chcete vidieť, je potrebné aby ste mali zapnutý JavaScript. ,   Táto e-mailová adresa je chránená pred spambotmi. Ak ju chcete vidieť, je potrebné aby ste mali zapnutý JavaScript. , alebo písomne .

Anna  Cupáková, IČO 33885567, DIČ 1023901417,  072 14 Pavlovce nad Uhom  551


nie je platcom DPHAnna Cupáková

php $this->loadBlock('ie6/ie6warning') ?>