CUPAK

Thursday, Mar 23rd

Last update08:33:40 AM GMT

Novely zákonov o sociálnom a zdravotnom poistení

E-mail Vytlačiť PDF

Ukončené školenieDátum konania: 31.1.2008
Lektor: RNDr. Jozef Mihál - renomovaný špecialista na problematiku miezd, sociálneho, zdravotného poistenia a pracovno právnych vzťahov

Náplň odborného programu:

Ročné zúčtovanie dane a daňové priznanie FO závislá činnosť za rok 2007 + Zmeny v sociálnom a zdravotnom poistení k 1.1.2008
+ nemocenské po 1.1.2008
+ otvorenie II. dôchodkového piliera
+ nový zákon o minimálnej mzde
+ novela zákona o sociálnom fonde

 

Program

 • Povinnosti mzdovej účtovníčky po skončení roka 2007 (postup zamestnávateľa)
 • Vyhlásenie na zdanenie príjmov zo závislej činnosti
 • Žiadosť o vykonanie ročného zúčtovania preddavkov na daň
 • Potvrdenie o príjmoch zo závislej činnosti
 • Ročné zúčtovanie preddavkov na daň
 • Ako vyplniť tlačivo Daňové priznanie typ A (závislá činnosť)
 • Ako vyplniť tlačivo Daňové priznanie typ B (SZČO)
 • Odpočítateľná časť základu dane na daňovníka a „na manželku“ za rok 2007
 • Daňový bonus – riešenie problémov
 • Zmeny v .sociálnom. poistení od 1.1.2008: nemocenské dávky, dobrovoľné nemocenské poistenie, nemocenské a invalidné poistenie dôchodcov, nový maximálny základ, výpočet starobných dôchodkov a predčasných starobných dôchodkov, generálny pardon atď.
 • Zmeny v .zdravotnom. poistení od 1.1.2008: zmeny pre poistencov štátu (študenti, dôchodcovia), preddavky SZČO a samoplatiteľov od r. 2008, zmeny v ročnom zúčtovaní poistného za rok 2007 atď.
 • Zmeny v zdanení príjmov od 1.1.2008
 • Zmeny v starobnom dôchodkovom sporení: Od 1.januára do 30. júna 2008 sa umožní výstup a vstup do II. dôchodkového piliera. Komu sa oplatí zostať v II. pilieri? Komu sa naopak oplatí z II. piliera vystúpiť?
Poznámka. Program seminára je variabilný, na požiadanie účastníkov je možné jednotlivým témam venovať viac alebo menej času.


Termín: 31.1.2008
php $this->loadBlock('ie6/ie6warning') ?>