CUPAK

Friday, Dec 01st

Last update08:33:40 AM GMT

Účtovná závierka k 31.12.2008 pre rozpočtové organizácie zriadené obcou a VUC a prechod na menu euro od 1.1.2009

E-mail Vytlačiť PDF

Ukončené školenie

Dátum konania: 8.12.2008 školenie ukončené

UrbanovaMiesto konania: Interhotel DRUŽBA, ul.J.Hollého, Michalovce


Číslo školenia: 20080013

Lektor: Ing. Terézia Urbanová - audítor

Program:

  8:30 hod - 9:00 hod - prezentácia

  9:00 hod - 14:00 hod - odborný program , prestávka , občerstvenie

14:30 hod - diskusia

Náplň odborného programu:

1.    Prehľad právnych predpisov v účtovníctve
2.    Účtovná  závierka v zmysle zákona o účtovníctve
3.    účtovne prípady k 31.12.2008
4.    odsúhlasenie účtov 351 a 355
5.    poznámky k 31.12.2008
6.    diskusia

Účastnícky poplatok:

850 SKK - pri zaplatení bezhotovostne, (na ďalej uvedený účet) pred termínom konania  (28,21 EUR), alebo pri platbe v hotovosti na mieste, v deň konania seminára

Pri účasti troch a viac účastníkov z jednej organizácie - možnosť zľavy do výšky 10%

V prípade Vášho záujmu Vás úctivo žiadam o poukázanie uvedenej čiastky krát počet účastníkov z Vašej organizácie na

účet: 4251804001/5600

VS: 20080013 (číslo školenia)

KS: 0308

špecifický symbol: Vaše IČO.

 

Počet seminárov k danej problematike je obmedzený, kapacita 80 miest, preto Vám doporučujeme prihlásiť sa čo najskôr.   odoslať prihlášku elektronicky

 

V cene je zahrnuté:

- Účasť na odbornom seminári a jeho organizačné zabezpečenie, káva, nealko, občerstvenie

- Tlačený manuál, vzorové CD (odsúhlasenie účtu 351 a 355 a poznámky k 31.12.2008)

php $this->loadBlock('ie6/ie6warning') ?>