CUPAK

Tuesday, Apr 16th

Last update08:33:40 AM GMT

Zdaňovanie príjmov fyzických osôb zo závislej činnosti a iných príjmov na konci roka 2008 a od 1.1.2009

E-mail Vytlačiť PDF

Ukončené školenie

 

Dátum konania: 10.2.2009  školenie ukončené

Číslo školenia: 200902

Miesto konania:

Interhotel Družba, ul. J.Hollého, Michalovce

Lektor:

Ing. Valéria Jarinkovičová - Daňové riaditeľstvo SR, pracovisko Košice


Program:

 8:30 hod - 9:00 hod – prezentácia
 9:00 hod - 14:00 hod - odborný program , prestávka , občerstvenie
14:00 hod – diskusia


Náplň odborného programu:

- Zdaňovanie príjmov fyzických osôb zo závislej činnosti podľa  zákona č. 595/2003  
  Z. z. o dani z príjmov v znení n. p., posledné novely zákona, ich vplyv na zdaňovanie 
  týchto príjmov,  tlačivá
- Zavedenie eura a daň z príjmov
- Príjmy zo závislej činnosti, ktoré nie sú predmetom dane, príjmy od dane oslobodené,  
  zdaniteľné príjmy, (čiastkový) základ dane z príjmov zo závislej činnosti
- Nezdaniteľné časti základu dane za rok 2008 a 2009
- Zdaniteľná mzda, vyberanie preddavkov na daň, daň vyberaná zrážkou
- Daňový bonus v  r.  2008 a 2009, nezaopatrené dieťa, štandardná dĺžka štúdia 
  vykonať, postup, kedy je výhodné podať daňové priznanie aj bez vzniku tejto  
  povinnosti
- Povinnosti zamestnávateľa, ktorý je platiteľom dane (vedenie mzdových listov,
  vydávanie potvrdení, predkladanie prehľadov a hlásení ...), zodpovednosť 
  zamestnávateľa, ktorý je platiteľom dane
- Aktuálne problémy pri zdaňovaní príjmov z podnikania, z prenájmu 
  nehnuteľností, zdaňovanie vo vzťahu k zahraničiu
- Zamestnanecká prémia od 1. 1. 2009 - za rok 2009
 - Diskusia – otázky sa môžu týkať zdaňovania rôznych druhov príjmov -  z prenájmu a  pod.


Úsa čo najskôr.   odoslať prihlášku elektronicky

php $this->loadBlock('ie6/ie6warning') ?>