CUPAK

Thursday, Mar 23rd

Last update08:33:40 AM GMT

Aktuálne účtovníctvo príspevkových a rozpočtových organizácii v roku 2009

E-mail Vytlačiť PDF

Ukončené školenie

 Dátum konania: 2.6.2009  školenie ukončené
Číslo školenia: 200906
Miesto konania: Interhotel Družba, Ul.J.Hollého 1, Michalovce
Lektor: Ing. Terézia Urbanová – audítor
Cieľová skupina: účtovníčky rozpočtových a príspevkových organizácii, miest, obcí, VÚC, hlavní  kontrolóri miest a obcí

Program:
 8:15 hod - 9:00 hod – prezentácia
 9:00 hod - 14:00 hod - odborný program , prestávka , občerstvenie
14:00 hod – diskusia


 Odborný Program:

- účtovnictvo RO a PO zriadenych obcou a VUC v roku 2009
- účtovanie transferov
- účtovanie finančných vzťahov medzi obcou a RO a medzi obcou a PO
- odsúhlasenie účtov 351 a 355
- osobitosti účtovania
- diskusia

28,- EUR - pri zaplatení bezhotovostne, pred termínom konania (843,52 SKK)
30,- EUR - pri platbe v hotovosti na mieste, v deň konania seminára (903,78 SKK)

V prípade Vášho záujmu Vás žiadam o poukázanie uvedenej čiastky krát počet účastníkov z Vašej organizácie na
účet: 4251804001/5600
VS: 200906 (číslo školenia)
KS: 0308
špecifický symbol: Vaše IČO.

Počet seminárov k danej problematike je obmedzený, preto Vám doporučujeme prihlásiť sa čo najskôr.   

V cene je zahrnuté:
- Účasť na odbornom seminári a jeho organizačné zabezpečenie, káva, nealko, občerstvenie
- Tlačený manuál

  odoslať prihlášku elektronicky 

php $this->loadBlock('ie6/ie6warning') ?>