CUPAK

Thursday, Mar 23rd

Last update08:33:40 AM GMT

Novela zákona o DPH od 1.4.2009

E-mail Vytlačiť PDF

Ukončené školenie

Dátum konania: 21.5.2009  školenie ukončené
Číslo školenia: 200904
Miesto konania: Ekonomická Univerzita, Podnikovohospodárska fakulta, Masarykova 2, Michalovce
Lektor: Ing. Anna Jurišová, Daňové riaditeľstvo SR, pracovisko Košice

Cieľová skupina: podnikateľské subjekty, právnické a fyzické osoby


PROGRAM
Novela Zákona o DPH od 1.4.2009
-    Skupinová registrácia
-    Prenájom nehnuteľností
-    Odpočty dane po novom
-    Zmiernenie podmienok odpočtov
-    Zdaňovanie kovového odpadu a zlata
-    Práva a povinnosti platiteľov oneskorene registrovaných
-    Podmienky vracania nadmerných odpočtov
-    Ostatné informácie z praxe a pripravované novely zákona o DPH
-    Obrat, registrácia
-    intrakomunitárne dodania a nadobudnutia
- diskusia


  odoslať prihlášku elektronicky 

php $this->loadBlock('ie6/ie6warning') ?>