CUPAK

Thursday, Mar 23rd

Last update08:33:40 AM GMT

Odvody komplexne

E-mail Vytlačiť PDF

Ukončené školenie

Dátum konania : 25.11.2009 (ukončené)

Číslo školenia :200910

Miesto konania: Interhotel Družba, Ul.J.Hollého 1, Michalovce

Lektor: RNDr. Jozef Mihál
Cieľová skupina : pracovníci ekonomických a mzdových oddelení

Program:

  8:30 - 9:00 hod - prezentácia

  9:30 - 14:00 hod - odborný program, prestávka, občerstvenie

14:30 hod - diskusia

 

Náplň odborného programu :

  • Zákon o sociálnom poistení – stručný prehľad
  • Zákon o zdravotnom poistení – stručný prehľad
  • Zmeny pripravované v sociálnom a zdravotnom poistení k 1.1.2010: zmeny v definíciách poistencov, zjednocovanie vymeriavacích základov, nové maximálne vymeriavacie základy, zavedenie odvodovej odpočítateľnej položky
  • Tabuľka odvodov pre prvý polrok 2010: Fondy, sadzby, minimálne a maximálne vymeriavacie základy, výnimky
  • Porovnanie nákladov na odvody pri rôznych formách príjmov – zamestnanci, SZČO, spoločníci s.r.o., konatelia a pod.
  • Legálne možnosti ako znížiť náklady zamestnávateľa alebo živnostníka na odvody
  • Zamestnanecká prémia: Kto má nárok, ako sa vypočíta suma zamestnaneckej prémie, tipy a triky
  • Materské: Kedy je nárok na materské, ako sa vypočíta suma materského, spôsoby ako získať čo najvyššie materské v rôznych životných situáciách.


Témy sa samozrejme budú prispôsobovať aktuálnej situácií s postupným
dôrazom (december 2009) na pripravované resp. už schválené zmeny k
1.1.2010.

Účastnícky poplatok:

30  -  -- pri zaplatení bezhotovostne, pred termínom konania  (903,78 SKK)

33, -   – pri platbe v hotovosti v deň konania                        ( 994,16 Skk )

Pri účasti troch a viac účastníkov z jednej organizácie – možnosť zľavy

Storno poplatok : Pri úhrade bezhotovostne a odhlásení 2 dni pred dňom konania vraciame celú uhradenú sumu . Individuálne podmienky príhlásenia ,úhrad a a storno poplatkov je možné dohodnúť telefonický na tel. Č. 0904 554423

V prípade záujmu o absolvovanie školenia Vás úctivo žiadam o poukázanie uvedenej čiastky krát počet účastníkov z Vašej organizácie na účet:

4251804001/5600

VS: 200910 (číslo školenia)

KS: 0308

Špecifický symbol: Vaše IČO.

Počet seminárov k danej problematike je obmedzený, rovnako i počet miest, preto Vám doporučujeme prihlásiť sa čo najskôr.   odoslať prihlášku elektronicky

 

V  cene je zahrnuté:

Účasť na odbornom seminári a jeho organizačné zabezpečenie, káva, nealko, obed

Tlačený manuál

 

php $this->loadBlock('ie6/ie6warning') ?>