CUPAK

Thursday, Mar 23rd

Last update08:33:40 AM GMT

Postupy účtovania pre mestá a obce od 1.1.2008

E-mail Vytlačiť PDF

Ukončené školenieDátum konania: 5.3.2008 školenie ukončené
Lektor: Ing. Terézia Urbanová - audítor
Náplň odborného programu:
Postupy účtovania pre obce a VÚC platné od 1.1.2008
Účtová trieda 0 - Dlhodobý majetok ( charakteristika, účtovanie )
Účtová trieda 1 - Zásoby ( charakteristika, účtovanie )
Účtová trieda 2 - Finančné účty ( charakteristika, účtovanie )

Účtová trieda 3 - Zúčtovacie vzťahy ( charakteristika, účtovanie )
Účtová trieda 4 - Vlastné imanie a dlhodobé záväzky ( charakteristika, účtovanie )
Účtová trieda 5 - Náklady ( charakteristika, účtovanie )
Účtová trieda 6 - Výnosy ( charakteristika, účtovanie )
Účtová trieda 7 - Uzávierkové účty a podsúvahové účty ( charakteristika, účtovanie )

 

 

Miesto konania:
Mestské kultúrne stredisko Michalovce, Námestie Osloboditeľov 25

Dátum konania: 5.3.2008

Lektor: Ing. Terézia Urbanová - audítor

Program:
8:30 hod - 9:00 hod - prezentácia
9:00 hod - 14:00 hod - odborný program, prestávka, občerstvenie
14:00 hod - diskusia

php $this->loadBlock('ie6/ie6warning') ?>