CUPAK

Thursday, Mar 23rd

Last update08:33:40 AM GMT

Mzdy 2010 - KASKÁDY

E-mail Vytlačiť PDF

číslo školenia : 201099

Lektor: RNDr. Jozef Mihál, spoluautor internetovej encyklopédie www.drak.porada.sk
Miesto konania : Hotel Kaskády , Sielnica pri Sliači  

Termín 25., 26., 27. máj 2010 (utorok – štvrtok)

 

Spoločnosť RELIA s.r.o. a Ing. Ján Cupák

pozývajú na odborný seminár
M Z D Y 2 0 1 0 K A S K Á D Y

Novela Zákonníka práce, zmeny v odvodoch k 1.7.2010, daňový bonus a zamestnanecká prémia v roku 2010, daňové a odvodové tipy. To sú hlavné témy trojdňového odborného seminára, na ktorý vás srdečne pozývame. Seminár je určený pre mzdárov, personalistov, majiteľov a konateľov firiem. Na seminári získate detailné vedomosti o podmienkach a rozdieloch pri platení daní a odvodov pri rôznych formách zamestnania resp. odmeňovania. Dostatočný priestor bude venovaný legislatívnym zmenám v Zákonníku práce a v zákone o dani z príjmov.

Časový harmonogram :

Prvý deň: Novela Zákonníka práce (11.00 - 14.30)
 Pracovný pomer na dobu určitú, príklady
 Pracovný pomer na kratší pracovný čas, príklady
 Ďalšie vybrané ustanovenia Zákonníka práce (skúšobná doba, ukončenie pracovného pomeru, výpovedná doba, odstupné, odchodné)
Druhý deň: Pracovno-právne vzťahy, dane a odvody (8.30 – 13.00)
 Pracovný pomer, dohody o prácach mimo pracovného pomeru, príkazné zmluvy a ďalšie zmluvy podľa Občianskeho zákonníka, spoločníci a konatelia, členovia štatutárnych orgánov – formy a spôsoby odmeňovania, ako klasifikovať príjmy podľa zákona o dani z príjmov, kedy je a kedy nie je nárok na daňový bonus a na zamestnaneckú prémiu, kedy a ako sa platí (a neplatí) poistné na sociálne a zdravotné poistenie.
 Zmeny v odvodoch k 1.7.2010
 Daňový bonus a zamestnanecká prémia v roku 2010-04-02
Tretí deň: Daňové a odvodové tipy (9.30 – 14.00)
 Ako legálne ušetrí pri platení odvodov SZČO
 Zdravotné poistenie a poistenci štátu (študenti, dôchodcovia, mamičky na rodičovskej dovolenke)
 Daň z príjmov a dôchodcovia
 Príjmy zdanené zrážkovou daňou a daňové priznanie
 Dobrovoľné nemocenské poistenie
Už tretíkrát sa stretneme v komfortnom 4* hoteli Kaskády. Hotel je známy vysokou kvalitou služieb. Má výborné podmienky na usporiadanie kongresových akcií. Súčasťou hotela je vynikajúce nové wellness centrum s termálnou a liečivou vodou. Hotel a jeho služby sú zárukou vašej spokojnosti a zážitku, na ktorý nezabudnete.
Cena za seminár (1 osoba)
50 €  – len odborný program cena za 1 deň
135 € – len odborný program cena za všetky 3 dni
349 €  – kompletný balík, 2-posteľová izba
414 € - kompletný balík, 1-posteľová izba

 Ing. Ján Cupák nieje platcom DPH

V prípade záujmu o absolvovanie školenia Vás úctivo žiadam o poukázanie uvedenej čiastky krát počet účastníkov z Vašej organizácie na účet:

4251804001/5600

VS: 201099 (číslo školenia)

KS: 0308

Špecifický symbol: Vaše IČO.

 Najneskôr do 12.5.2010

Storno podmienky:
 Pri odhlásení sa do 17.5.2009 vraciame celú uhradenú sumu, pri odhlásení sa od 18.5.2009 vraciame 50% uhradenej sumy.Doklad k zúčtovaniu  Vám bude zaslaný poštou vopred, prípadne odovzdaný pri prezentácií.

 

Ďakujeme za Váš záujem
RNDr. Jozef Mihál, majiteľ spoločnosti RELIA s.r.o.

a Ing. Ján Cupák

PRIHLÁŠKA NA SEMINÁR MZDY 2010 KASKÁDY
Názov : ................................................................................................................
Adresa : ......................................................................................PSČ....................
Tel/Fax: ................................................ E-mail: ...................................................
IČO:........................ DIČ: ..................... IČ DPH:..............................
Bankové spojenie:.....................................................................
Ďalej prosíme pozorne vyznačte Vami zvolený variant, o ktorý máte záujem:
Kompletný balík (2-post. izba): ...... (počet osôb)

Kompletný balík (1-post. izba): ...... (počet osôb)

+ Ubytovanie z 24.5. na 25.5. (2-post. izba): ...... (počet osôb)

+ Ubytovanie z 24.5. na 25.5. (1-post. izba): ...... (počet osôb)

Len školenie všetky tri dni: ...... (počet osôb)

Len školenie prvý deň: ...... (počet osôb)

Len školenie druhý deň: ...... (počet osôb)

Len školenie tretí deň: ...... (počet osôb)

Čiastku ............. € zasielame na účet: 4251804001/5600
Var. symbol.: 201099 Špec. symbol (Vaše IČO): ..............................
Seminára sa zúčastnia (mená a priezviská účastníkov:................................................
............................................................................................................................
Súhlasíme s podmienkami pre účasť a storno podmienkami.

odoslať prihlášku elektronicky

 

php $this->loadBlock('ie6/ie6warning') ?>