CUPAK

Thursday, Mar 23rd

Last update08:33:40 AM GMT

Daňové priznania dane z príjmov za zdaňovacie obdobie 2007

E-mail Vytlačiť PDF

Ukončené školenieDátum konania: 18.2.2008 školenie ukončené
Lektori: Ing. Valéria Jarinkovičová, Ing. Angela Michňová

Náplň odborného programu:
- Zmeny v daňových predpisoch v roku 2007,
- Daňové výdavky, nedaňové výdavky, náhrady cestovných výdavkov, stravné, odpisy, leasing, kurzové rozdiely, sociálny fond, zamestanecké benefity
- Dotácie, aktívna politika trhu práce, príjmy z predaja majetku

- Položky upravujúce základ dane, položky zvyšujúce a znižujúce výsledok hospodárenia
- Umorovanie straty, zabezpečenie dane z platieb do zahraničia
- Tvorba zákonných rezerv a opravných položiek
- Metodika zostavenia daňového priznania k dani z príjmov fyzických osôb, z tuzemských príjmov i z príjmov v zahraničí, vzor tlačiva DP typ B
- Metodika zostavenia daňového priznania k dani z príjmov právnických osôb
- Diskusia – téma seminára sa môže rozšíriť o aktuálne otázky zdaňovania príjmov z podnikania
- Príjmy z prenájmu

 

 

Miesto konania:
budova Ekonomickej Univerzity, Podnikovo hospodárska fakulta,
Masarykova 2, Michalovce

Dátum konania: 18.2.2008

Lektori: Ing. Valéria Jarinkovičová, Ing. Angela Michňová

Program:
8:30 hod - 9:00 hod - prezentácia
9:00 hod - 13:30 hod - odborný program, prestávka, občerstvenie
13:30 hod - diskusia

php $this->loadBlock('ie6/ie6warning') ?>