CUPAK

Sunday, Jul 14th

Last update08:33:40 AM GMT

ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA V OBCIACH ROZPOČTOVÝCH A PRÍSPEVKOVÝCH ORGANIZÁCIACH - ROZPOČTOVÉ PRAVIDLÁ 2012

E-mail Vytlačiť PDF

 Dátum konania : 21.11.2011

 Číslo školenia :        201102

 Lektor : Ing. Terézia Urbanová

Miesto konania : Mestské kultúrne stredisko, Námestie Osloboditeľov 25, Michalovce

                            veľká sála


Účtovná závierka v obciach k 31.12.2011.

Rozpočtové pravidlá v roku 2012.

Program:


1.         Účtovná závierka a súčasti účtovnej závierky v zmysle zákona o účtovníctve

2.         Kontrola bilančnej kontinuity

3.         Inventarizácia a zaúčtovanie inventarizačných rozdielov

4.         Zaúčtovanie účtovných prípadov na účtoch, ktoré k poslednému dňu účtovného

            obdobia nevykazujú zostatok

5.         Doučtovanie účtovných prípadov bežného účtovného obdobia

6.         Učtovanie kurzových rozdielov

7.         Zisťovanie výsledku hospodárenia

8.         Uzavretie účtov hlavnej knihy a ukončenie účtovnej závierky

9.         Súvaha a jej kontrola (kontrola a zaúčtovanie odpisov, zaúčtovanie

            opravných     položiek, zaúčtovanie rezerv, zaúčtovanie časového rozlíšenia nákladov

10.       Výkaz ziskov a strát a jeho kontrola

11.       Osobitosti učtovania

12.       Rozpočtové pravidlá a jej najdôležitejšie ustanovenia.

13.       Rozpočet, rozpočtové provizórium, rozpočtová klasifikácia, výkaz FIN 1 – 04.

14.       Prebytok, rezervný fond, nevyčerpané prostriedky r.2011

Účastnícky poplatok

 

                                                30, –    účet 4296949001/5600   Dexia banka

Účastnícky poplatok môžete uhradiť prevodným príkazom, v ojedinelých prípadoch v hotovosti pri prezencii, po predchádzajúcom tel. nahlásení .Súčasťou účastníckeho poplatku je  : organizačné zabezpečenie ,tlačený pracovný manuál ,káva, nealko, občerstvenie .

V prípade Vášho záujmu, Vás úctivo žiadam o poukázanie uvedenej čiastky x počet účastníkov  z Vašej organizácie na účet 4296949001/5600:, VS: 201102 , KS 0308, špecifický symbol: Vaše IČO.:

Anna Cupáková  , IČO 33885567, DIČ 1023901417,  072 14 Pavlovce nad Uhom č.551 ,nie je plátcom DPH.

Prihlásiť sa môžete, prostredníctvom formulára na www. cupak.sk , e-mailom na adrese Táto e-mailová adresa je chránená pred spambotmi. Ak ju chcete vidieť, je potrebné aby ste mali zapnutý JavaScript. , alebo  písomne na adresu Anna Cupáková , 07214 Pavlovce nad Uhom 551, alebo sa môžete telefonicky informovať tel.  0911 971175

           

                                                                      

Anna Cupáková

odoslať prihlášku elektronicky »


php $this->loadBlock('ie6/ie6warning') ?>