CUPAK

Sunday, Jul 14th

Last update08:33:40 AM GMT

DPH A VYBRANÉ OKRUHY PODVOJNÉHO ÚCTOVNÍCTVA - pre podnikateľov

E-mail Vytlačiť PDF

 Dátum konania : 2.12.2011

 Číslo školenia :      201103

 Lektor :                 Ing. Anna Jurišová , Ing. Jana  Turóciová 

Miesto konania : Ekonomická Univerzita, Podnikovohospodárska fakulta, Masarykova 2, Michalovce

Náplň odborného programu :

DPH a vybrané okruhy podvojného účtovníctva

1/ Základné zásady a metódy učtovania o dani z pridanej hodnoty

- deň uskutočnenia účtovného prípadu ( § 2 postupov učtovania ), učtovanie pohľadávok   a záväzkov vyjadrených v cudzej mene vo vzťahu k učtovaniu DPH,

- vedenie analytickej evidencie k účtu DPH, spôsoby používania analytických účtov k účtu   343 – Daň z pridanej hodnoty (§ 4 postupov učtovania),

- základné zásady účtovania DPH podľa § 52 a § 67 ods. 2 postupov učtovania

- účtovný doklad podľa § 10 zákona o účtovníctve verzus faktúra podľa zákona o DPH

2/  Vybrané okruhy zákona o DPH  a ich  účtovné hľadisko    

-  určenie miesta dodania služieb a osoby povinné platiť daň (vyhotovovanie faktúr, 

    vykazovanie služieb v SV, evidencii DPH a DP)

-  určenie miesta dodania tovaru (reťazové obchody)

-  vznik daňovej povinnosti - dodanie tovaru, dodanie služieb, prijatie platby, tzv.

    „prefakturácie“, kedy daňová povinnosť prijatím platby nevzniká

- predaj tovarov a služieb prostredníctvom  zľavových  portálov

-  učtovanie o vrátení DPH z iného členského štátu

- učtovanie o DPH vo vzťahu k zákazkovej výrobe a zákazkovej výstavbe nehnuteľností

-  učtovanie DPH pri platbe stravnými lístkami

3/  Zmeny v zákone o DPH od 1.1.2012

-  elektronické doručovanie,

-  vracanie súm  nadmerných odpočtov,

-  súhrnné výkazy

4/ Riešenie aktuálnych otázok

 -   vymedzenie predmetu dane (náhrady škody,  pôžičky tovaru)

 -   nákup a predaj ojazdených automobilov (kedy je predaj osobných automobilov     

      oslobodený od dane)

 -    cestovné náhrady a odpočítanie dane

 - odpočítanie dane – vznik a uplatnenie práva na odpočítanie dane, podmienky     odpočítania, doklady  z ERP, diaľničné nálepky,

Účastnícky poplatok

32,- EUR - pri zaplatení bezhotovostne, (na ďalej uvedený účet) pred termínom konania, 
35,- EUR - pri platbe v hotovosti na mieste, v deň konania seminára,
30,- EUR/osoba - pri účasti troch a viac účastníkov z jednej organizácie,  

Účastnícky poplatok môžete uhradiť prevodným príkazom, v ojedinelých prípadoch v hotovosti pri prezencii, po predchádzajúcom tel. nahlásení .Súčasťou účastníckeho poplatku je  : organizačné zabezpečenie ,tlačený pracovný manuál ,káva, nealko, občerstvenie .

V prípade Vášho záujmu, Vás úctivo žiadam o poukázanie uvedenej čiastky x počet účastníkov  z Vašej organizácie na účet 4296949001/5600:, VS: 201103 , KS 0308, špecifický symbol: Vaše IČO.:

Anna Cupáková  , IČO 33885567, DIČ 1023901417,  072 14 Pavlovce nad Uhom č.551 ,nie je plátcom DPH.

Prihlásiť sa môžete, prostredníctvom formulára na www. cupak.sk , e-mailom na adrese Táto e-mailová adresa je chránená pred spambotmi. Ak ju chcete vidieť, je potrebné aby ste mali zapnutý JavaScript. , alebo  písomne na adresu Anna Cupáková , 07214 Pavlovce nad Uhom 551, alebo sa môžete telefonicky informovať tel.  0911 971175

           

                                                                      

Anna Cupáková

odoslať prihlášku elektronicky »


php $this->loadBlock('ie6/ie6warning') ?>