CUPAK

Monday, May 29th

Last update08:33:40 AM GMT

DAŇ Z PRÍJMOV PRÁVNICKÝCH OSôB PODĽA ZÁKONA 595/2003 Z.z. o dani z príjmov v z.n.p.

E-mail Vytlačiť PDF

Dátum konania : 20.2.2012  
Číslo školenia :   201202
Lektor :                Ing. Angela Michňová

Miesto konania :
Mestské kultúrne stredisko, Námestie Osloboditeľov 25, Michalovce
Cieľová skupina: so zameraním na neziskové organizácie (mestá, obce, rozpočtové organizácie, príspevkové organizácie, občianske združenia, spoločenstvá vlastníkov bytov a iné)

Časový harmonogram:

prezentácia             8:30 hod   - 9:00 hod

odborný program    9:00 hod - 14:00 hod

diskusia                14:00 hod -

Náplň odborného programu:

-    Oslobodené príjmy
-    Príjmy z prenájmu majetku obcí
-    Príjmy z predaja majetku obcí
-    Daňové výdavky
-    Cestovné náhrady
-    Nedaňové výdavky
-    Odpisy majetku
-    Hmotný a nehmotný majetok
-    Spôsoby odpisovania
-    Umorovanie straty
 Nové  tlačivo  „ Daňové  priznanie k dani z príjmov  právnickej osoby
- povinnosť  podávania DP
-    návod na jeho vyplnenie
Platenie preddavkov na daň v roku 2012
Novela zákona  548/2011 Z.z. k zákonu o dani z príjmov v znení neskorších predpisov , ktorá je účinná  od 1.1.2012.

Odpovede na  otázky  respondentov  účastníkov semináru.


Účastnícky poplatok

                                                30, –    účet 4296949001/5600   Primabanka

 

Účastnícky poplatok môžete uhradiť prevodným príkazom, v ojedinelých prípadoch v hotovosti pri prezencii, po predchádzajúcom tel. nahlásení.

Súčasťou účastníckeho poplatku je: organizačné zabezpečenie, pracovný manuál, káva, nealko, občerstvenie.  V prípade Vášho záujmu, Vás úctivo žiadam o poukázanie uvedenej čiastky x počet účastníkov  z vašej organizácie na účet 4296949001/5600, VS: 201202, KS 0308, špecifický symbol: Vaše DIČ.

Anna Cupáková, IČO 33885567, DIČ 1023901417,  072 14 Pavlovce nad Uhom č.551, nie je plátcom DPH.

Prihlásiť sa môžete prostredníctvom formulára na www. cupak.sk, e-mailom na adrese Táto e-mailová adresa je chránená pred spambotmi. Ak ju chcete vidieť, je potrebné aby ste mali zapnutý JavaScript. , alebo  písomne na adresu Anna Cupáková, 07214 Pavlovce nad Uhom 551, alebo sa môžete telefonicky informovať

tel.  0911971175                                                                                                       

odoslať prihlášku elektronicky »
php $this->loadBlock('ie6/ie6warning') ?>