CUPAK

Friday, Dec 01st

Last update08:33:40 AM GMT

Zdaňovanie príjmov fyzických osôb zo závislej činnosti na konci roka 2007 a od 1.1.2008

E-mail Vytlačiť PDF

LAST_UPDATED2

Postupy účtovania pre rozpočtové organizácie zriadené obcou a VÚC od 1.1.2008

E-mail Vytlačiť PDF

LAST_UPDATED2

Ekonomický softvér IFOSOFT pre obce

E-mail Vytlačiť PDF

Ukončené školenieDátum konania: 13.2.2008
Lektor: Ing. Vladimír Šimko - autor programového vybavenia
Náplň odborného programu:
- podvojné účtovníctvo pre obecné úrady, zmeny v programovom vybavení vyplývajúce z legislatívnych zmien v obastí účtovníctva miezd a daní
- nová účtovná osnova, prevodový mostík k 1.1.2008, príklady účtovania v roku 2008
- hmotný a nehmotný majetok – evidencia

LAST_UPDATED2 Čítajte viac...

Novely zákonov o sociálnom a zdravotnom poistení

E-mail Vytlačiť PDF

Ukončené školenieDátum konania: 31.1.2008
Lektor: RNDr. Jozef Mihál - renomovaný špecialista na problematiku miezd, sociálneho, zdravotného poistenia a pracovno právnych vzťahov

Náplň odborného programu:

Ročné zúčtovanie dane a daňové priznanie FO závislá činnosť za rok 2007 + Zmeny v sociálnom a zdravotnom poistení k 1.1.2008
+ nemocenské po 1.1.2008
+ otvorenie II. dôchodkového piliera
+ nový zákon o minimálnej mzde
+ novela zákona o sociálnom fonde

LAST_UPDATED2 Čítajte viac...

Postupy účtovania pre mestá a obce od 1.1.2008

E-mail Vytlačiť PDF

Ukončené školenieDátum konania: 5.3.2008 školenie ukončené
Lektor: Ing. Terézia Urbanová - audítor
Náplň odborného programu:
Postupy účtovania pre obce a VÚC platné od 1.1.2008
Účtová trieda 0 - Dlhodobý majetok ( charakteristika, účtovanie )
Účtová trieda 1 - Zásoby ( charakteristika, účtovanie )
Účtová trieda 2 - Finančné účty ( charakteristika, účtovanie )

LAST_UPDATED2 Čítajte viac...

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL

php $this->loadBlock('ie6/ie6warning') ?>