CUPAK

Tuesday, Apr 16th

Last update08:33:40 AM GMT

DAŇ Z PRÍJMOV fyzických osôb zo závislej činnosti za rok 2012 a od 1.1.2013

E-mail Vytlačiť PDF

Dátum konania :  29.1.2013
Číslo školenia :    201301
Lektor :               Ing. Valéria Jarinkovičová

Miesto konania :   Ekonomická Univerzita, Podnikovo hospodárska fakulta, Masarykova 2, Michalovce

LAST_UPDATED2 Čítajte viac...

DPH a jej účtovanie

E-mail Vytlačiť PDF

Dátum konania : 30.11.2012
Číslo školenia :    201205
Lektor :                Ing. Anna Jurišová  , Ing. Jana Turóciová

Miesto konania : Ekonomická Univerzita,  Podnikovo hospodárska fakulta, Masarykova 2, Michalovce


LAST_UPDATED2 Čítajte viac...

ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA PRE OBCE, RO a PO ZRIADENÉ OBCOU. Iformácia k inventarizácii

E-mail Vytlačiť PDF

Dátum konania : 19.11.2012

Číslo školenia    :   201204
Lektor               :   Ing. Terézia Urbanová
Miesto konania : Mestské kultúrne stredisko, Námestie Osloboditeľov 25, Michalovce
Cieľová skupina : mestá , obce, rozpočtové a príspevkové organizácie zriadené obcou alebo VÚC

 

LAST_UPDATED2 Čítajte viac...

ÚČTOVNÍCTVO A ROZPOČTOVNÍCTVO PRE MESTÁ , OBCE, ROZPOČTOVÉ A PRÍSP. ORGANIZÁCIE V ROKU 2012 - NOVELA POSTUPOV ÚČTOVANIA , NOVELA ZÁKONA O ÚČTOVNÍCTVE

E-mail Vytlačiť PDF

Dátum konania : 19.3.2012
Číslo školenia :   201203
Lektor :                Ing. Terézia Urbanová

Miesto konania :
Interhotel Družba, Ul. J.Hollého 1, Michalovce
Cieľová skupina : mestá, obce, rozpočtové a príspevkové organizácie zriadené obcou a VÚC

LAST_UPDATED2 Čítajte viac...

DAŇ Z PRÍJMOV PRÁVNICKÝCH OSôB PODĽA ZÁKONA 595/2003 Z.z. o dani z príjmov v z.n.p.

E-mail Vytlačiť PDF

Dátum konania : 20.2.2012  
Číslo školenia :   201202
Lektor :                Ing. Angela Michňová

Miesto konania :
Mestské kultúrne stredisko, Námestie Osloboditeľov 25, Michalovce
Cieľová skupina: so zameraním na neziskové organizácie (mestá, obce, rozpočtové organizácie, príspevkové organizácie, občianske združenia, spoločenstvá vlastníkov bytov a iné)

LAST_UPDATED2 Čítajte viac...

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL

php $this->loadBlock('ie6/ie6warning') ?>