Postupy účtovania pre rozpočtové organizácie zriadené obcou a VÚC od 1.1.2008

Vytlačiť