Ekonomický softvér IFOSOFT pre obce

Vytlačiť

Ukončené školenieDátum konania: 13.2.2008
Lektor: Ing. Vladimír Šimko - autor programového vybavenia
Náplň odborného programu:
- podvojné účtovníctvo pre obecné úrady, zmeny v programovom vybavení vyplývajúce z legislatívnych zmien v obastí účtovníctva miezd a daní
- nová účtovná osnova, prevodový mostík k 1.1.2008, príklady účtovania v roku 2008
- hmotný a nehmotný majetok – evidencia

- fakturácia
- generovanie a tlač výkazov a zostáv

 

 

ifosoftMiesto konania:
budova Ekonomickej Univerzity, Podnikovo hospodárska fakulta,
Masarykova 2, Michalovce

Dátum konania: 13.2.2008

Lektor: Ing. Vladimír Šimko - autor programového vybavenia

Program:
8:30 hod - 9:00 hod - prezentácia
9:00 hod - 14:00 hod - odborný program, prestávka, občerstvenie
14:00 hod - diskusia